Registraties & vergunningen

Algemene voorwaarden

Op alle werkzaamheden van Raetsheren zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Alkmaar en te downloaden via onze website. Op uw verzoek kunnen deze voorwaarden uw kosteloos toegezonden worden.

Documenten

AFM registratie

Raetsheren van Orden Groep staat geregistreerd bij de AFM onder nummer 12008569 en heeft een vergunning om te adviseren en/of bemiddelen in schadeverzekeringen en levensverzekeringen (collectieve pensioenen). Onze dienstenwijzers zijn te downloaden via onze website.

Documenten