Samenwerking_Raetsheren_169_02

Eigendommenverzekering leerlingen

Verus logoVia Verus is voor het christelijk en katholiek onderwijs een verzekeringspakket ontwikkeld voor de school. In het pakket is een verzekering afgesloten voor ongevallen tijdens de schooluren, activiteiten in schoolverband en het rechtstreeks gaan naar en komen van school. Er zijn echter voor u aan het verblijf van uw kind op school nog andere risico’s verbonden.
Eén van de risico’s is de mogelijkheid van materiële schade aan kleding en andere eigendommen van uw kind. Hiervoor kunnen wij u een passende verzekering aanbieden!

Deze verzekering kunt u uitsluitend afsluiten door middel van een unieke inlogcode. Deze code is verkrijgbaar via de school van uw kinderen. Vanzelfsprekend bestaat ook de mogelijkheid deze code bij ons op te vragen.

Met deze verzekering is de volgende schade gedekt:

- schade (waaronder diefstal) aan kleding en andere eigendommen van uw kind die ontstaan is tijdens schooltijd en activiteiten in schoolverband gedurende de tijd dat uw kind onder toezicht staat van leerkrachten of hulpkrachten.
- materiële schade die ontstaan is tijdens het rechtstreeks gaan naar en komen van school of een andere door de schoolleiding aangegeven plaats.

Het maximaal verzekerd bedrag is € 500,- voor schade aan kleding en eigendommen met uitzondering van geld en geldswaardig papier en € 250,- voor schade aan rijwielen en mobiele apparatuur.

Voor de vaststelling van de schade aan mobiele apparatuur (zoals bijvoorbeeld laptops/chromebooks/smartphones/notebooks) geldt dat er een afschrijving wordt toegepast van 8,50% per maand van de nieuwwaarde.

Voor alle schaden geldt een eigen risico van € 25,- per gebeurtenis.
De premie voor deze verzekering bedraagt inclusief alle kosten € 29,- per schooljaar.

Indien u vragen heeft over de leerlingenverzekering kunt u telefonisch contact opnemen op telefoonnummer 072 711 3400 of gebruik het contactformulier.
 

Klik hier voor het contactformulier